Thi công xây dựng hệ thống ATGT

Gói thầu số 18: Thi công xây dựng hệ thống ATGT – Thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình: Mở rộng Quốc lộ 1 đoạn km649+700 – Km657+025,89; Km663+900 – Km671+228,94 và Km672+821,54 – Km717+100 thuộc địa phận tỉnh Quảng Bình Cấp công trình: Cấp II

CHỦ ĐẦU TƯ: Ban QLDA khu vực chuyên ngành giao thông vận tải Quảng Bình

Danh mục: