DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, SỬA CHỮA, CẢI TẠO HỆ THỐNG HỘ LAN TRÊN CÁC TUYẾN QUỐC LỘ