Gói thầu XL13 – Hạng mục ATGT, thuộc Dự án: Cải tạo, nâng cấp quốc lộ 18 đoạn Bắc Ninh – Uông Bí theo hình thức hợp đồng BOT Cấp công trình: Cấp I

CHỦ ĐẦU TƯ: Công ty cổ phần BOT Phả Lại

Danh mục: