Dự án: Cải tạo, nâng cấp quốc lộ 18 đoạn Bắc Ninh – Uông Bí

CHỦ ĐẦU TƯ: Công ty cổ phần BOT Phả Lại

Danh mục: