Thi công sơn kẻ đường

Chúng tôi cung cấp vật liệu sơn dẻo nhiệt ASPARA, SYNTHETIC, DPI được sản xuất theo tiêu chuẩn BS (Loại B – TCVN 8791: 2018), AASHTO (Loại A – TCVN 8791: 2018) nhập khẩu tại Malaysia, Trung Đông, Thái Lan, Trung Quốc. Hạt bi thủy tinh phản quang sử dụng trộn lẫn trong vật liệu sơn đạt các yêu cầu kỹ thuật của hạt loại I theo AASHTO M 247 hoặc theo TCVN 9880:2013, BS 6088, Loại II của tiêu chuẩn AASHTO M 247-81 được nhập khẩu từ Úc, Thái Lan, Trung Quốc.

Danh mục: