Lan can cầu

Vật liệu chế tạo là thép ss06 hoặc ss400 chiều dày 3:6 mm theo tiêu chuẩn JjSG 3205 : 2015

Sản phẩm lan can cầu do công ty sản xuất được mạ kẽm nhúng nóng tuân thủ các yêu cầu của tiêu chuẩn AS