Gói thầu 6.19: Tổ chức giao thông phân đoạn Km0+060 – Km19+900, thuộc Dự án Đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây Cấp công trình: Cấp II

CHỦ ĐẦU TƯ: Công ty cổ phần phát triển địa ốc Cienco 5

Danh mục: