Cột ăng ten

Thiết kế trên phần mềm chuyên biệt.

  • Tiêu chuẩn thiết kế: TCVN
  • Độ xoắn lắc : Trong giới hạn EIA-222E
  • Thép ống/thép gốc 350MPa: BS4360-1990
  • Bu-Lông & tán 600MPa: BS 3692-2001
  • Mạ kẽm nhúng nóng: ASTM A123/123M
  • Hệ thống thu lôi tiếp đất: Tiêu chuẩn EIA