Cải tạo hệ thống kho tại đài C1, phường Đại mỗ, quận Nam từ Liêm, TP Hà Nội Cấp công trình: Cấp III

CHỦ ĐẦU TƯ: Tổng công ty hạ tầng mạng

Danh mục: