CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG HÀ THÁI

Địa chỉ: Ô số 26 điểm CN-TTCN làng nghề xã Thanh thùy , H.Thanh Oai – TP. Hà Nội

SĐT: 024.221.60330 | Hotline: 0921 527 666 – 0983 895 885

Văn phòng đại diện Miền trung: Số 159 Đ.Trường Chinh , TP Vinh , Nghệ An

SĐT: 0984.197.819

MST: 0500584096 | Website: www.hathaijsc.com.vn

    Câu hỏi toán học: